Privacy Statement

Informatie

privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Restaurant Le Jardin, Rucphen. Restaurant Le Jardin verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacyverklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Verwerking van persoonsgegevens door Restaurant Le Jardin
Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens Restaurant Le Jardin verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacy statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Restaurant Le Jardin staat ervoor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van gasten, abonnees op de nieuwsbrief en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Restaurant Le Jardin

Welke gegevens verzamelt Restaurant Le Jardin op?
Restaurant Le Jardin verzamelt gegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, gegevens met betrekking tot transacties of gegevens die relevant zijn als u met ons in contact treedt of deelneemt aan één van onze acties of evenementen.


In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Restaurant Le Jardin, kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om Restaurant Le Jardin te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik onze website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt. Daarnaast bekijken we hoe goed onze nieuwsbrief gelezen wordt door het bijhouden van ‘opens en clicks’. Soms worden Persoonsgegevens door Restaurant Le Jardin gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze database up-to-date.
Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van:

Het ontvangen van gasten in Restaurant Le Jardin.
Voor het verlenen van onze dienstverlening in ons restaurant, maken we gebruik van een reserveringssysteem van The Fork. Hierbij verwerken we persoonsgegevens van onze gasten, daarnaast verwerken we in onze administratie persoonsgegevens voor de planning en facturatie.

Het informeren over onze producten en diensten.
Restaurant Le Jardin stuurt (elektronische) nieuwsbrieven naar geïnteresseerden die zich hiervoor aangemeld hebben.

Het voeren van administratie.
Om onze dienstverlening mogelijk te maken, dienen wij administratie te voeren. Hierbij verwerken we persoonsgegevens van gasten, klanten, leveranciers en partners.
Het beveiligen van uw en onze eigendommen.
Wij beveiligen ons restaurant met o.a. camera’s ter bescherming van onze gasten, medewerkers en eigendommen. Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van het restaurant wordt u op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd.

Het verbeteren van de website en dienstverlening van Restaurant Le Jardin.
Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Meer hierover kunt u lezen in onze cookie statement.


Welke grondslagen zijn van toepassing?
Restaurant Le Jardin verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

Uitvoeren van overeenkomsten.
De verwerkingen van persoonsgegevens voor:
- het ontvangen van gasten in ons restaurant/feestzaal; Hier valt ook het voeren van administratie onder.

Toestemming.
Voor het sturen van onze nieuwsbrief aan geïnteresseerden, geldt de grondslag ‘toestemming’. Ontvangers van de nieuwsbrief kunnen hun toestemming desgewenst op elk moment intrekken.

Gerechtvaardigd belang.
Restaurant Le Jardin heeft een gerechtvaardigd belang voor het uitvoeren van cameratoezicht. Dit belang is het beveiligen van eigendommen en het beschermen van gasten en medewerkers.


Met wie deelt Restaurant Le Jardin uw gegevens?
In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

Dienstverleners die voor Restaurant Le Jardin werken of waar wij een samenwerking mee hebben.
We werken samen met dienstverleners die o.a. onze website en ICT-systemen bouwen en beheren. Daarnaast werken we samen met Iens (La Fouchette) in ons reserveringssysteem. Met hen maken we goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen we vast in contracten.

Belastingdienst
In het geval van fiscale verzoeken kunnen er gegevens worden gedeeld met de belastingdienst.Hoe lang bewaart Restaurant Le Jardin uw persoonsgegevens?
Restaurant Le Jardin bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacystatement genoemde doelen te bereiken. De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting. Wij bewaren uw e-mailadres zolang u geabonneerd bent op onze nieuwsbrief. Bij uitschrijving bewaren wij u e-mailadres om te kunnen uitsluiten van marketingactiviteiten. Camerabeelden bewaren we maximaal 28 dagen. Daarna worden deze vernietigd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek).

Uw rechten
Als u wilt weten welke persoonsgegevens Restaurant Le Jardin van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:
Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen (als u daarvoor een gegronde reden heeft),
Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken,
Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Restaurant Le Jardin.
Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar info@restaurantlejarin.nl. Afhankelijk van het type verzoek, kunnen wij u vragen om u te legitimeren. We reageren binnen vier weken op uw verzoek. Heeft u een klacht over de wijze waarop Restaurant Le Jardin uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden bij info@restaurantlejardin.nl.

Het kan voorkomen dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven aan het verzoek om uw gegevens te corrigeren of verwijderen. Als u bijvoorbeeld een factuur van ons heeft ontvangen vereist de Belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen met marketing, moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes te kunnen uitsluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.Websites van derden.
Onze websites bevatten links naar andere websites. Restaurant Le Jardin is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens.

volg ons

cantharellen

/

mille-feuille

/

crêpe suzette

/

ganzenlever

/

kreeftensoep

© Copyright 2023 Restaurant Le Jardin | Website door Knapper Design