Disclaimer

Informatie

disclaimer

De website van Restaurant Le Jardin is met grote zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht voor de website van Restaurant Le Jardin, kan het voorkomen dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Restaurant Le Jardin sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website van Restaurant Le Jardin of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van Restaurant Le Jardin te kunnen raadplegen.

Restaurant Le Jardin mag de website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen. Restaurant Le Jardin is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen, waarvoor Restaurant Le Jardin geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.

Op de website van Restaurant Le Jardin staan links naar websites van derden. Restaurant Le Jardin is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website van Restaurant Le Jardin blijven te allen tijde voorbehouden aan Restaurant Le Jardin. Gebruik is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Restaurant Le Jardin.

volg ons

cantharellen

/

mille-feuille

/

crêpe suzette

/

ganzenlever

/

kreeftensoep

© Copyright 2023 Restaurant Le Jardin | Website door Knapper Design